mastermind in bedrijf mijn boek

Een Mastermind in Bedrijf (MiB) herinnert jouw bedrijf voortdurend aan je gewenste situatie om deze daadwerkelijk te realiseren. Met een MiB zorg je ervoor dat je met het bedrijf op de juiste weg blijft en de gewenste situatie gaat ontvangen. Berend’s motto hierbij is: ‘door resoneren (meer) winst en werkplezier genereren’

 

Berend Smit vormt in een MiB een professionele steun bij het ontvangen van de gewenste situatie van het bedrijf. Hij geeft praktische handvatten om deze gewenste situatie in de dagelijks gang van zaken te integreren. Door als bedrijf een MiB te vormen, ga je als directeur, manager of werknemer een commitment aan; je neemt de gewenste situatie(s) serieus. Als zogenaamde 'geestesvader' van het bedrijf, houd je hierbij zelf de verantwoording om met jullie gewenste situatie(s) aan het werk te gaan. Door de steun in alle gelederen, blijf je als MiB bewust van de ingezette gewenste situatie(s). Als MiB bepalen jullie zelf hoeveel inzet nodig is om de gewenste situatie(s) te ontvangen.

 

Wat kan je als bedrijf verwachten van een Mastermind in Bedrijf?

 • Doelstellingsbepaling waarna deze in resonantie wordt gezet;
 • Winst- en omzetvaststelling lopend en volgend jaar;
 • Boeking van (hogere) winst en omzet;
 • Minimaal tweemaal per maand, of wekelijks, een bezoek van Berend;
 • Onderhoud regelmatig contact met geestesvader (directie/MT) van het bedrijf;
 • Structureren bedrijfsprocessen a.d.h.v. SUN-model (Structureer, Uitvoering, 'Never assume, always check');
 • Reductie ziekteverzuim;
 • Doelstelling personeelsbeleid en ziekteverzuim;
 • Kostenreductie daar waar mogelijk en/of nodig is;
 • ‘Alle neuzen dezelfde kant op’;
 • Tussentijdse evaluaties/bijstelling;
 • 1x per halfjaar een groot evaluatiemoment.

 

 

Wat mag je van Berend verwachten?

Vooronderzoek

Voorafgaand aan het vormen van een Mastermind in Bedrijf, loopt Berend een dagdeel op verschillende locaties in het bedrijf mee. Daarbij spreekt hij (willekeurig) medewerkers aan. Tijdens zijn bezoek resoneert hij en neemt hij álles in zich op (inclusief datgene wat voor het MT veelal verborgen blijft). Hierbij wordt ook de huidige organisatiestructuur onder de loep genomen.

Vormen Mastermind in Bedrijf

Berend doet (op basis van zijn vooronderzoek) aan de geestesvader van het bedrijf een voorstel voor de samenstelling van een Mastermind. De samenstelling van de Mastermind kan qua samenstelling afwijken van het Managementteam; van MT naar MiB.

Deelname besloten WhatsApp-groep

Deelname aan deze besloten WhatsApp-groep geldt alléén voor leden van de MiB. Dit biedt elk lid de gelegenheid om ieder moment van de dag online de gewenste situatie(s) van het bedrijf met de andere leden te delen. Door steeds opnieuw de gewenste situatie te delen, kunnen Berend en anderen uit de MiB de gewenste situatie ondersteunen en meeresoneren.

Verdieping door blauwdruksessies

Mijn Boek vormt de leidraad voor een MiB. In een blauwdruksessie wordt verdieping gegeven aan één of meerdere hoofdstukken van Mijn Boek. Een blauwdruksessie wordt gehouden onder begeleiding van Berend. Hierbij is gelegenheid om voorbeelden uit de praktijk van het bedrijf te delen.

Huiswerk

Na elke blauwdruksessie ontvangen de leden huiswerk met gerichte opdrachten voor thuisstudie van vooraf bepaalde hoofdstukken uit Mijn Boek. Deze vragen dienen ter voorbereiding voor de volgende blauwdruksessie en worden dan besproken.

Krachtige resonantie

Berend houdt jullie als bedrijf scherp, bewust en verbonden met elkaar. Een MiB bestaat uit minimaal 2 tot maximaal 5 leden. Dit betekent dat de gewenste situatie van de een meeresoneert bij de anderen. Het krachtveld wat dit oproept is sterk, positief en zorgt ervoor dat jij jouw gewenste situatie binnen het bedrijf sneller en gemakkelijker kan ontvangen.

Inzet netwerk

Mocht dit gewenst of nodig zijn, Berend heeft door zijn jarenlange nationale en internationale ervaring een groot netwerk opgebouwd. Hiervan kan als bedrijf gebruik van worden gemaakt. 

  

 

Wat verwacht Berend van de leden?

Berend verwacht van jou als lid van het MiB dat:

 • je leerbereidheid en veranderbereidheid hoog is;
 • je openstaat voor feed-back;
 • je respectvol omgaat met je mede-resonators en de gewenste situatie(s);
 • als resonator positieve gevoelens hebt over de MiB en mede-resonators.

 

 

Investering

Na een eerste persoonlijke kennismaking ontvang je een op maat gemaakt voorstel. 

 

 

Contact

Wens je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op met Berend, 06 - 53 54 11 71.