M E E R      I N F O R M A T I E . . .

 

Wat is een Mastermind?

 

 

Onze Mastermind herinnert jou voortdurend aan jouw gewenste situatie. Onze Mastermind bestaat uit een groep deelnemers, ofwel resonators. Dit betekent dat jouw gewenste situatie meeresoneert bij velen. Het krachtveld dat dit oproept is sterk, positief en zorgt ervoor dat jij jouw gewenste situatie vaak sneller en gemakkelijker kan ontvangen dan wanneer je alleen resoneert.

Samen zorgen we ervoor dat jij op de juiste weg gaat en blijft en jij jouw gewenste situatie ontvangt.

We houden je scherp en blijven verbonden

Onze Mastermind is je steun bij het ontvangen van jouw gewenste situatie. Je houdt hierbij zelf de verantwoording om met jouw gewenste situatie aan het werk te gaan. Onze Mastermind geeft je praktische handvatten om jouw gewenste situatie in je dagelijks leven te integreren. Door een lidmaatschap aan te gaan, ga je een commitment aan met jezelf; jij neemt jouw gewenste situatie serieus. Door de steun van je Mastermind blijf je je bewust van jouw gewenste situatie. Jij bepaalt zelf hoeveel inzet je nodig hebt om je gewenste situatie te ontvangen.

 

 

Wat mag jij van jouw Mastermind verwachten tijdens jouw lidmaatschap?

 

Deelname aan de Mastermind-bijeenkomst

Een mastermindbijeenkomst wordt gehouden onder begeleiding van Berend Smit. Tijdens de bijeenkomst is gelegenheid om de voor jou belangrijke resonantiezaken te delen. Aan de hand van ervaringen en casussen uit de praktijk van je mede-resonators (deelnemers), verdiep je je kennis van de denkwijze beschreven in Mijn Boek. De mastermindbijeenkomst vindt plaats in de avond. Vanaf 19.00 uur is er inloop, 19.30 uur start en duurt tot 21.30 uur – 22.00 uur (uiterlijk).                      

 

Deelname aan onze besloten Mastermind WhatsApp-groep

Deelname aan onze Mastermind WhatsApp-groep geldt alléén voor jou en andere resonators. Hierin ben je in de gelegenheid 24/7 online jouw gewenste situatie te delen en te laten meeresoneren.

 

Krachtige resonantie

Onze Mastermind bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 25 deelnemers. Met elkaar vormen we een krachtveld. Dit betekent dat jouw gewenste situatie ook resoneert bij anderen. Een Mastermind zorgt ervoor dat jij jouw gewenste situatie sneller en gemakkelijker kan ontvangen.

 

Antwoord op vragen

In de Mastermind is volop gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen over o.a. de formulering van jouw gewenste situatie.

 

Feedback

Je ontvangt feed-back op de formulering van jouw gewenste situatie.

 

Wat verwachten wij van jou?

  • Dat je leer- en veranderbereidheid hoog is;
  • openstaat voor feed-back;
  • zelf beslist wat jouw intensiteit is van deelname aan jouw Mastermind;
  • respectvol omgaat met je mede-resonators en hun gewenste situatie;
  • als resonator positieve gevoelens over de Mastermind en mede-resonators hebt.

 

Jouw investering

  • € 55,-* per kalendermaand
  • als echtpaar/partners € 95,-* per kalendermaand

*inclusief B.T.W.

Normaal is het lidmaatschapsfee € 97,- per kalendermaand. Zolang de maatregelen voor COVID-19 van kracht zijn, hanteren wij een aangepast lidmaatschapsfee. 

   

   

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer informatie en/of je aanmelden voor dit Corona-tijd lidmaatschap? Vul het contactformulier in. Of neem rechtstreeks contact op met Berend: 06 - 53 54 11 71. Spreek zo nodig een bericht in op zijn voicemail. We nemen dan contact met je op.